ბილინგი

ბილინგი მარტივი სიტყვებით

ბილინგის სისტემა, იგივე ავტომატური ანგარიშსწორების სისტემა (ACS) არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გამოვთვალოთ მომსახურების ღირებულება თითოეული მომხმარებლისთვის. ბილინგი აუცილებელია სხვადასხვა ტიპის ბიზნესში.

უპირველეს ყოვლისა, ბილინგი არის ანგარიშსწორების ოპერაციები, საინფორმაციო და ფინანსური მომსახურება.

ანგარიშსწორების ოპერაციები

ბილინგის სისტემაში შედის ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც, მომსახურების გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (როგორც წესი, ბილინგის პერიოდი არის ერთი კალენდარული თვე), კომპანია მომხმარებელს უგზავნის ანგარიშ-ფაქტურას სერვისების მოხმარებისთვის. რისგან შეიძლება შედგებოდეს? ტარიფი, გადასახდელი თანხა, დავალიანება და ა.შ. გარდა ამისა, ბილინგი უნდა ითვალისწინებდეს ინდივიდუალურ და ზოგად ფასდაკლებებს, აქციებს, მომხმარებლის მოთხოვნით მომსახურების დროებით შეჩერებას, საგადასახადო გადასახადებს, დამატებით გადასახადებს და ბევრად მეტს, რასაც განსაზღვრავს ბიზნესი.

საინფორმაციო სამსახური

ბილინგის სისტემას უნდა ჰქონდეს მოსახერხებელი ინტერფეისი ყველა საჭირო ინფორმაციის შეყვანისა და მონიტორინგისთვის: ტარიფები და სატარიფო გეგმები, დავალიანებები, ფასდაკლებები, რეპორტები და ა.შ.; ხელმისაწვდომი იყოს მომხმარებელთან ურთიერთობა - ინვოისების გაგზავნა, სხვადასხვა სახის შეტყობინებები მომხმარებლებისთვის (SMS ან Email).

ფინანსური მომსახურება

ანგარიშსწორების ავტომატიზირებულ სისტემას არა მხოლოდ უნდა შეეძლოს მომხმარებლებზე გადასახადების სწორად გაცემა, არამედ შემომავალი გადახდების დამუშავება, მათი გადანაწილება, მომხმარებლებისგან მისაღები ანგარიშების მართვა და საჭიროების შემთხვევაში, ურთიერთქმედება სააღრიცხვო პროგრამებთან.

ეს არის ის ძირითადი ფუნქციები, რომელთა შესრულებაც ავტომატური ანგარიშსწორების სისტემას უნდა შეეძლოს.

ყველა ამ მოთხოვნას, ისევე როგორც ბევრ სხვა სურვილს, ადვილად აკმაყოფილებს „იუბილი“ - უნივერსალური საბილინგო სისტემა. ჩვენი კომპანიის მიერ შემუშავებული სისტემა საჭიროების შემთხვევაში იძლევა ფუნქციონირების გაფართოებას დამატებითი მოდულებით.

უკან დაბრუნება

cookie
საიტით სარგებლობის გაგრძელებით, შენ ეთანხმები Cookie ჩანაწერების გამოყენებას, მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ Cookie პოლიტიკა საიტით სარგებლობის გაგრძელებით, შენ ეთანხმები Cookie ჩანაწერების გამოყენებას, მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ Cookie პოლიტიკა
UP