SMS ტარიფები რაოდენობის მიხედვით

აირჩიეთ სასურველი SMS-ების რაოდენობა
ტარიფები SMS-ების რაოდენობის მიხედვით
რაოდენობა ტარიფი ფასდაკლება
1 - 9999 0.01 ლარი 0%
10 000 - 49 999 0.009 ლარი 10%
50 000 - 99 999 0.008 ლარი 20%
100 000 - 199 999 0.007 ლარი 30%
200 000 - 499 999 0.005 ლარი 50%
500 000 - 999 999 0.004 ლარი 60%
1 000 000 - ზემოთ 0.0035 ლარი 65%

უფრო მეტი რაოდენობა გჭირდებათ?

დაგვიკავშირდით
UP